Betalings- og refusionspolitik | Secure Cloud Backup Software | Nordic Backup

Betalings- og refusionspolitik

 1. Ufuldstændige, forkerte eller tvivlsomme tilmeldingsoplysninger kan resultere i, at en konto IKKE aktiveres.
 2. Nordic Backup accepterer kun betalinger med betalingskort. Ved at købe Nordic Backup tjenester accepterer du at give Nordic Backup mulighed for at placere din konto på en tilbagevendende betalingsplan. Betalingskortet, der er knyttet til din konto, faktureres automatisk i henhold til betingelserne i den plan, du har valgt. Hvis du ikke ønsker, at dit kort skal være på automatisk betaling, og du gerne vil logge ind for at foretage dine egne betalinger, kan du logge ind på din konto og fjerne markeringen i boksen med automatisk betaling.
 3. Hvis du er en Nordic Backup Pro kunde, og du ikke kan betale med betalingskort, skal ordning for betaling via bank oprettes ved at ringe +4570215103 når du opretter din konto. Oprettelse af betaling via bank er dit eget ansvar. Du modtager fakturaer, som kræver, at du betaler for din aktuelle brugsmåned og forudbetaler for, hvad din forventede brug vil være for den næste måned. Som en mulighed kan du forudbetale for dine tjenester enten kvartalsvis, halvårligt eller årligt.
 4. Hvis du er en Nordic Backup Home eller Nordic Backup Small Business kunde, skal der være et betalingskort på kontoen. Du bliver faktureret årligt i mindst et år ad gangen. Du vil modtage besked, når din konto skal forlænges, samt når din betalingsmetode udløber. Medmindre vi modtager meddelelse om, at du ikke ønsker at fortsætte dine tjenester, trækkes betalingen på dit kort på fornyelsestidspunktet.
 5. Hvis du er en Nordic Backup Pro kunde, bliver du faktureret månedligt og har mulighed for at forudbetale for dine tjenester enten kvartalsvis, halvårligt eller årligt.
 6. Hvis Nordic Backup ikke er i stand til at behandle en betaling for din plan på forfaldsdatoen, kan Nordic Backup straks og uden varsel suspendere din konto. Suspenderingen fortsætter indtil betalingen er modtaget. I tilfælde af at din konto er blevet suspenderet for manglende betaling, kan Nordic Backup vælge at gøre suspenderingen permanent og lukke din konto efter tredive (30) dage. Nordic Backup vil give dig besked herom ved at sende en e-mail til den e-mailadresse der er knyttet til din konto.
 7. Hvis din konto er forfalden, uanset om automatisk betaling er aktiveret eller ej, vil vi forsøge at foretage betaling af den forfaldne saldo ved hjælp af et hvilket som helst betalingskort, der er gemt på kontoen den sidste dag i måneden. Dette er som en service for at undgå, at din konto deaktiveres på grund af manglende betaling og vil kun ske, hvis du ignorerer vores betalingspåmindelser.
 8. Hvis din konto er blevet lukket på grund af manglende betaling, kan din konto ikke genaktiveres, før den aktuelle saldo, der inkluderer eventuel forfalden saldo sammen med de nye debiteringer indtil den dato, hvor kontoen genaktiveres, er betalt fuldt ud.
 9. Gebyrer, der betales for Nordic Backup Home og Nordic Backup Small Business-årlige abonnementer kan ikke refunderes, men hvis du ikke er tilfreds, kan du til enhver tid annullere din konto inden for de første tredive (30) dage efter oprettelse og modtage en fuld refusion. Efter de første tredive (30) dage vil der ikke være nogen refundering.
 10. Hvis Nordic Backup bestemmer, at du har ret til en tilbagebetaling for en forudbetalt Nordic Backup Pro konto, beregnes din refusion for den ubrugte del af din resterende periode.
 11. Hvis du er Nordic Backup Pro-kunde, kan du til enhver tid annullere din konto. Din konto vil blive beregnet på dagen for lukningen. Hvis du har penge tilgode refunderes disse til din bank konto, efter at kontoen har afsluttet venteperioden på 30 dage.
 12. Du har 90 dage til at bestride ethvert gebyr eller betaling, der er behandlet af Nordic Backup. Hvis du har et spørgsmål om et gebyr, som du mener er forkert, bedes du kontakte os ved at ringe +4570215103.

  Ikræfttrædelsesdato: 31. januar, 2014