Vilkår og betingelser | Secure Cloud Backup Software | Nordic Backup

Vilkår og betingelser

Denne aftale (“Aftalen”) er en juridisk aftale mellem dig, et individ eller juridisk enhed (“Du” eller “du” eller “din”), og Nordic Backup (“Nordic Backup”). Denne Aftale regulerer din brug af Backup softwaren fra Nordic Backup, der distribueres med denne Aftale, inklusive alle opdateringer, som eventuelt stilles til din rådighed og enhver medfølgende skriftlig meddelelse (“Softwaren”) og Nordic Backup tjeneste (“Tjeneste”).

Når du bruger Tjenesterne, accepterer du at være bundet af disse Vilkår og betingelser

Hvis du bruger Tjenesterne på en organisations vegne, accepterer du disse Vilkår og betingelser for den pågældende organisation og lover, at du er autoriseret til at binde den pågældende organisation til disse vilkår og betingelser. I dette tilfælde henviser, “du” og “dine” til den pågældende organisation.

Du må kun bruge Tjenesterne i henhold til disse Vilkår og betingelser. Du må kun bruge Tjenesterne, hvis du har autorisation til at indgå en aftale med Nordic backup og ikke er hindret af nogen gældende love fra at gøre dette. Tjenesterne kan eventuelt ændres over tid, når vi forbedrer og tilføjer flere funktioner. Vi kan muligvis stoppe, annullere eller modificere Tjenesterne uden at give dig forudgående varsel. Vi kan muligvis også efter eget skøn eventuelt fjerne indhold fra vores Tjenester.

Generelt

Tjenesten fra Nordic Backup inkluderer mindst backup og sikker lagring af lukkede filer og åbne databaser, som understøttes af Nordic Backup og e-mail-levering af rapporter om status over backup, gendannelse, lagerforbrug og andre oplysninger i forbindelse med Nordic Backup.

Krav

Der kræves internetforbindelse på computere, der kører Nordic Backup. Der stilles ikke krav til internetforbindelsen, så det anbefales, at du bruger DSL/bredbåndsforbindelse med sende-/overførselshastighed på mindst 512 Kbit/sek.

Licens & ejerskab

Nordic Backup ejer alle rettigheder til backup softwaren og designet og funktionaliteten på Nordic Backups websider. Dit abonnement omfatter retten til at bruge Nordic Backups programmer og webside og de tilbudte tjenester.

Nordic Backup tilbyder kun tjenester til backup, gendannelse og opbevaring af data. Dataene som du lagrer hos Nordic Backup tilhører udelukkende dig. Hvis offentlige myndigheder kræver, at Nordic Backup offentliggør data, der tilhører dig, sker dette uden ansvar for Nordic Backup. Hvis Nordic Backup tvinges til at udlevere data, kan disse data kun stilles til rådighed i krypteret form, da Nordic Backup ikke er i besiddelse af dine krypteringsnøgler.

Brug af softwaren

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale bevilger Nordic Backup dig en ikke-eksklusiv licens til at installere og foretage kopier af Softwaren (kun i eksekverbar kodeform) på din virksomheds og/eller kunders computere og kun med det formål at få adgang til og brug af Tjenesten. Visse koder fra tredjeparter kan eventuelt leveres med Softwaren. Licensbetingelserne fra tredjepart, der følger med den pågældende kode regulerer din brug af den pågældende kode, og ikke betingelserne i dette afsnit.

Softwaren og dens struktur, organisation, kildekode og dokumentation indeholder værdifulde handelshemmeligheder, der tilhører Nordic Backup og deres licensgivere og, som herved accepterer du ikke at (og accepterer ikke at give tredjeparter tilladelse til at) (1) sublicensere, lease, udleje, låne, overføre eller distribuere Software og/eller Tjeneste eller noget afledningsprodukt heraf til enhver tredjepart, som ikke er din kunde, (2) modificere, tilpasse, oversætte eller udarbejde afledende produkter fra Softwaren eller Tjenesten, (3) dekompilere, foretage reverse engineering, adskille eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden fra Softwaren eller Tjenesten, (4) uddrage dele af Softwarens filer til brug i andre programmer, eller (5) fjerne, tilsløre eller ændre Nordic Backups eller nogen tredjeparts varemærker eller ophavsret eller andre meddelelser om retsbeskyttelseskrav, der er vedhæftet til eller indeholdt i eller tilgået i forbindelse med eller gennem Softwaren eller Tjenesten.

Acceptabel brug & adfærd

Du alene er ansvarlig for din adfærd og dine data i forbindelse med Tjenesten. Du accepterer at yde erstatning til, forsvare og holde Nordic Backup og deres leverandører skadesløse fra ethvert og alle tab, omkostning, ansvar og udgift, der opstår fra eller i forbindelse med dine data, din brug af Tjenesten eller din krænkelse af disse vilkår og betingelser.

Softwaren og Tjenesten stilles til rådighed for dig, din virksomhed og/eller dine kunder udelukkende til personlig eller erhvervsmæssig brug, og den pågældende brug skal overholde alle gældende love, regler og forordninger og ikke må være i strid med eller krænke tredjeparts rettigheder.

Enhver uautoriseret brug af noget Nordic Backup computersystem er en overtrædelse af denne Aftale og visse føderale og statslige love. Disse overtrædelser kan eventuelt udsætte den uautoriserede bruger samt hans eller hendes stedfortrædere for civile og kriminelle straffe.

Intellektuel ejendom

Du erkender, at Nordic Backup eller tredjeparter ejer alle rettigheder, beføjelser og ejendomsret i og til Softwaren og Tjenesten, dele heraf, eller software eller indhold, der formidles gennem eller i forbindelse med Softwaren eller Tjenesten, inklusive og uden begrænsning, alle immaterielrettigheder. Med undtagelse af licensen, der bevilges i dette Afsnit, forbeholdes alle rettigheder i og til Softwaren og Tjenesten, og der bevilges ingen implicitte licenser af Nordic Backup.

Konti, adgangskoder & sikkerhed

Du skal være en registreret bruger for at få adgang til Tjenesten. Du er ansvarlig for at opbevare din adgangskode sikkert. Du alene er ansvarlig og hæftende for enhver aktivitet, der foregår under dit brugernavn. Hvis du mister din adgangskode eller krypteringsnøgle, kan du muligvis ikke få adgang til dine data.

Nordic Backup går ikke på kompromis, når det drejer sig om sikkerhed. Dine filer lagres i flere geografisk adskilte datacentre, på redundante servere med redundant lagringssystem. Dette er for at sikre, at din backup ikke kun lagres på et sted, men flere, med nøjagtige kopier på hvert sted.

Alle datacentre er udstyret med mindst tre niveauer af fysisk adgangskontrol, alarmer, videoovervågning, låste serverskabe, uafbrydelig strømforsyning, dieseldrevne generatorer, redundant kølesystem og redundante gigabit internetforbindelser.

Inden dine filer sendes til Nordic Backup, krypteres de med 256 bits på din egen computer med en krypteringsnøgle, som kun du kender. De krypterede filer sendes herefter til Nordic Backup via en krypteret SSL-tunnel. Dette betyder, at dine filer krypteres to gange under overførslen til Nordic Backup.

Vær opmærksom på, at kun du har krypteringsnøglen og er den eneste person, der kan læse de krypterede filer.  Så det er meget vigtigt, at du er forsigtig med krypteringsnøglen og opbevarer den på et sikkert sted, så du kan få fat på den, når behovet viser sig. Uden krypteringsnøgle er det helt umuligt at gendanne dine filer fra Nordic Backup!

Du kan vælge, hvor længe dine slettede og modificerede filer skal lagres i arkivet. Nordic Backup opbevarer som standard de slettede og modificerede filer i syv dage. Men du kan ændre denne begrænsning til op til et år, der svarer til 365 versioner af filer, som ændres dagligt. Husk blot på: Jo længere tid du gemmer arkiverede filer, des mere lagerplads får du brug for til arkivet.

Konfiguration

Du er ansvarlig for konfigurationen af Nordic Backup softwaren, inklusive eventuelle fejl, der sker i forbindelse med konfigurationen. Hvis konfigurationen udføres af Nordic Backup eller en Nordic Backup forhandler, er den pågældende part altid ansvarlig for enhver fejl, der eventuelt opstår i forbindelse med konfigurationen.

Den installerede Nordic Backup software skal konfigureres således, at de nødvendige drev, filer og databaser vælges til backup. Du er ansvarlig for at vælge backup kilden, selv om konfigurationen udføres af eller med support fra Nordic Backup eller en Nordic Backup forhandler.

Det er altid dit ansvar at ændre listen over filer/databaser, når ændringerne forekommer i computerens filstruktur, hvilket eventuelt kan påvirke den hensigtsmæssige backup af computeren. Du kan frit vælge om du vil have, at Nordic Backup eller en Nordic Backup forhandler udfører ændringen.

Det er nødvendigt at vælge en krypteringsnøgle med konfiguration af backuppen. Du er ansvarlig for at vælge, indtaste og lagre krypteringsnøglen. Nordic Backup har ikke kendskab til krypteringsnøglen, da nøglen kun lagres på din computer. Hvis krypteringsnøglen mistes eller glemmes, findes der ingen mulighed for at dekryptere og gendanne de lagrede data, for hvilke Nordic Backup ikke kan holdes ansvarlig.

Drift

Hvis du har valgt at bruge automatisk, planlagt backup, igangsættes backuppen på det tidspunkt, som du har valgt under konfigurationen. Nordic backup tjekker jævnligt tidsplanen, som kunderne vælger. Hvis det valgte tidspunkt kan ændres til fordel for både dig og Nordic Backup, kontaktes du muligvis af Nordic Backup vedrørende denne ændring af tidsplanen.

Alle automatiske backups monitoreres af Nordic Backup. Hvis en backup ikke igangsættes i henhold til den specificerede tidsplan, modtager du automatisk en e-mail, der informerer om den forbipasserede backup.

Nordic Backup tjekker ikke status og logfiler. Du alene er ansvarlig for at tjekke status og logfiler, der sendes af Nordic Backup efter hver fuldendt backup.

Du alene er ansvarlig for at jævnligt teste gendannelsen af data og dataenes nøjagtighed.

Support

Du er berettiget til at modtage support fra din tilknyttede Nordic Backup forhandler. Nordic Backup forhandlere er berettiget til at forlange betaling for den formidlede support, men forhandleren skal dog informere dig om dette på forhånd.

Nordic Backup tilbyder forskellige supportniveauer alt efter det produkt, som du har valgt. Med alle vores årlige, forudbetalte produktabonnementer, modtager du gratis telefonisk support i løbet af normal åbningstid, som er kl. 9.00 – 17.00 Central Europæisk Tid, mandag – fredag. Du har endvidere adgang til e-mail-support. Vær venligst opmærksom på, at der er et ekstra gebyr for support efter lukketid eller i weekenden, som opkræves på support-tidspunktet.

Brugere af Nordic Backup Pro er berettiget til gratis produktsupport døgnet rundt via web, e-mail eller telefonisk.

Oppetid

Nordic Backup stræber efter en oppetid på over 99,9 % for centrale serversystemer.

De følgende hændelser inkluderes ikke i den beregnede oppetid:

 • Planlagt vedligeholdelse.
 • Nedetid grundet fejl i kundeudstyr eller internetforbindelse.

 

Ansvar

Nordic Backup kan ikke af nogen årsag holdes ansvarlig for noget tab/sletning af dine data eller skader på dine computersystemer, og du accepterer dette uden nogen form for betingelser, når du accepterer denne aftale eller bruger Nordic Backup. Nordic Backup lagrer alle data flere gange på yderst sikre spejlede servere på flere yderst sikre lokationer. Serverne vedligeholdes udelukkende af autoriseret personale, og det anses derfor som højst usandsynligt, at tab af data finder sted pga. hardwarefejl, systemfejl eller komplet nedbrud af datacenteret.

Aftalens varighed og opsigelse

Nordic Backup tror ikke på binding af kunderne i langvarige aftaler. Du kan til enhver tid opsige denne aftale uden varsel, men hvis du bruger en årlig abonnementskonto med Nordic Backup Home eller Nordic Backup Small Business, accepterer du, at du ikke modtager nogen refundering af de ubrugte dele af dine forudbetalte tjenester, hvis du ikke har opsagt inden for tjenestens første tredive (30) dage.

Hvis du har en Nordic Backup Pro konto med månedligt abonnement, efter opsigelse beregnes perioden forholdsmæssigt frem til og med dagen for kontoens lukning. Hvis du har et tilgodehavende efter venteperioden på 30 dage, overfører vi dit tilgodehavende din konto, hvis du oplyser Nordic Backup med dit kontonummer. Hvis du bruger en årlig abonnementskonto med Nordic Backup Home eller Nordic Backup Small Business, modtager du et varsel en uge før, dit abonnement udløber. Din konto vil automatisk forny ved abonnementets udløb til den aktuelle pris. Du er ansvarlig for at opsige din konto enten ved at logge ind på din konto på vores webside, ringe til os eller sende os en e-mail og informere os om, at du ikke længere ønsker at fortsætte brugen af vores tjenester for at undgå yderligere opkrævninger. Du modtager en endelig opgørelse via e-mail, der informerer om, at kontoen er blevet deaktiveret

Nordic Backup har endvidere ret til øjeblikkeligt at opsige denne aftale, hvis din saldo er over forfald. 7 dage efter den tredje påmindelse om betaling er blevet sendt via e-mail, deaktiveres din konto grundet manglende betaling, og den endelige opgørelse sendes til dig via e-mail. Du skal betale den forfaldne saldo med eventuelle gebyrer for at få genaktiveret din konto.

Uanset hvordan aftalen er blevet opsagt, forpligter Nordic Backup sig til at bevare dine krypterede data på vores servere i 30 dage efter aftalens opsigelse i tilfælde af behov for at gendanne eventuelle data. Inden for de 30 dage kan du få adgang til de lagrede data ved at betale det fulde skyldige beløb indtil den aktuelle dag. På samme måde, inden for de 30 dage, kan du ved skriftlig henvendelse anmode om, at de krypterede data slettes permanent med øjeblikkelig virkning. Efter 30 dage slettes dataene permanent fra vores servere.

Denne aftale opsiges automatisk, hvis du ikke overholder dens vilkår og betingelser. Nordic Backup forbeholder sig til enhver tid og efter eget skøn ret til at nægte eller annullere enhver brugers deltagelse.

Nordic Backup forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at lukke din konto uden varsel af de følgende årsager:

 • Du overholder ikke Danske love og bestemmelser
 • Du krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder
 • Du kører backup af ulovligt materiale eller data, der eventuelt indeholder virusser eller skadelige koder eller filer som f.eks. beskadigede filer, orm eller trojanske heste
 • Du misbruger bevidst vores tjenester med overdreven båndbredde og/eller brug af lagerplads

Denne aftale træder i kraft efter tilmelding til Nordic Backups tjenester og forbliver gældende indtil din konto opsiges.

Efter den pågældende opsigelse accepterer du, at du tilintetgør og permanent sletter alle kopier af softwaren og, at dine adgangsrettigheder til tjenesten lukkes øjeblikkeligt.

Vilkårene og betingelserne i Afsnittene ‘Tilladelse til at indsamle ikke-personlige oplysninger’, ‘Intellektuel ejendom’, ‘Fraskrivelse af garanti’, ‘Ansvarsbegrænsning’ og ‘Diverse bestemmelser’ forbliver i kraft efter udløb eller opsigelse.

Hvis denne aftale opsiges af anden grund end din mangel på overholdelse, gør Nordic Backup sig forretningsmæssigt rimelige anstrengelser for at stille dine data til rådighed, så du kan downloade dem i en periode på tre (3) dage. Nordic Backup er ikke forpligtet til at forsyne dig med en kopi af dine data og kan muligvis fjerne og slette alle data.

Privatliv & kommunikationer

Du accepterer og indvilger i, at Nordic Backup af og til eventuelt sender dig administrative kommunikationer vedrørende din konto eller Tjenesten via e-mail. Læs venligst Privatlivspolitik og GDPR Databehandler aftalen der også er at finde med link nederst på denne side.

Tilladelse til at indsamle ikke-personlige oplysninger; Brug af data

Softwaren og Tjenesten kan eventuelt indsamle visse ikke-personligt identificerende oplysninger, som befinder sig på din computer inklusiv og uden begrænsning, statistikker i forbindelse med, hvor ofte kørsel af backup indledes og fuldendes, præstationsparametre i forbindelse med Softwaren og konfigurationsindstillinger. De indsamlede oplysninger sendes til Nordic Backup og kan bruges af Nordic Backup uden begrænsning.

Når du kører backup af data via Tjenesten, accepterer du, at vi og vores serviceudbydere eventuelt kopierer og lagrer de pågældende data som en del af Tjenesten.

Fuld garanti for gendannelse af data: Forpligtelser, Vilkår og Undtagelser

Nordic Backup har nuværende tidspunkt 100% gendannelses succes af vores kunders værdifulde data. Vi har så megen tillid til vores gendannelse, at vi garanterer denne. Vores garanti om fuld gendannelse af data dækker ethvert tab af data op til den fulde værdi, som du eventuelt har betalt for din lagerplads i løbet af den tid, du har haft din konto hos os.

For at være dækket af vores politik om fuld garanti for gendannelse af data, skal du opfylde visse forpligtelser og betingelser, inklusiv og uden begrænsning:

 • Din backup konfiguration skal være indstillet korrekt med succesfulde backup rapporter vedrørende de manglende data, Nordic Backup tager backup af.
 • De manglende data skal være inkluderet i backup kilden
 • De manglende data skal være registreret uden fejl i backup rapporten efter den seneste backup af de manglende data
 • De manglende data må ikke være blevet slettet fra backuppen, manuelt eller via et backup job som følge af at dataene er blevet slettet fra backup kilden
 • De manglende data skal være uoprettelige på kildecomputeren, backuppen og andre backup placeringer. (Ingen dækning hvis de manglende data kan gendannes andetsteds)
 • Du skal straks, men ikke senere end 30 dage, informere Nordic Backup om, at du mangler data eller, om du har problemer med at gendanne dine data.
 • Garantien på fuld gendannelse af data dækker tab op til den fulde værdi, som du har betalt for din lagerplads, hvis ikke vi er i stand til at gendanne dem.

Visse undtagelser er gældende. Disse undtagelser omfatter, uden begrænsning:

 • Tab der opstår som følge af dine uærlige, kriminelle, ondsindede eller ulovlige handlinger
 • Tab der opstår som følge af din frivillige offentliggørelse af enhver kode eller andre sikkerhedsoplysninger, som blev brugt til at opnå adgang til din Konto.
 • Tab der ikke indberettes inden for 30 dage efter, du først opdagede det

 

Fraskrivelse af garanti

Softwaren og Tjenesten og enhver tredjeparts Software og Tjenester formidles som “i den stand de forefindes,” uden nogen som helst form for garantier. Nordic Backup og de pågældende tredjeparter fraskriver sig, i det videst mulige omfang, som loven tillader det, alle udtrykkelige, implicitte og lovmæssige garantier, inklusive og uden begrænsning, garantier for salgbarhed, egnethed for et særligt formål, beføjelser og ikke-krænkelse af retsbeskyttelseskrav og enhver garanti med hensyn til sikkerhed, pålidelighed, rettidighed og ydelse, hvad angår Softwaren eller Tjenesten og de pågældende tredjeparters Software eller Tjenester.

Du forstår og accepterer, at du downloader og/eller bruger Softwaren og Tjenesten, samt alle tredjeparters Software eller Tjenester, der stilles til rådighed for dig sammen med eller gennem Softwaren eller Tjenesten efter eget skøn og på egen risiko og, at du alene er ansvarlig for skader på dit computersystem eller tab af data, der opstår som følge af download eller brug af Softwaren eller Tjenesten og de pågældende tredjeparters Software og Tjenester.

Nogle lovgivninger tillader ikke udelukkelsen af implicitte garantier, så ovenstående undtagelser er muligvis ikke gældende for dig. Du har muligvis andre rettigheder, som kan variere fra lovgivning til lovgivning.

Ansvarsbegrænsning

Nordic Backup eller deres leverandører, forhandlere, partnere eller tilhørende søsterselskaber kan på ingen måde holdes ansvarlige for eventuelle indirekte, utilsigtede, medfølgende, specielle boder eller erstatninger, som opstår fra eller i forbindelse med Softwaren eller Tjenesten, uanset om det pågældende krav er baseret på garanti, kontrakt, skadevoldende handling (inklusiv forsømmelighed) eller andet (selv om Nordic Backup er blevet informeret om muligheden for de pågældende skader).

Uden begrænsning af det føromtalte kan det samlede erstatningsansvar, med hensyn til Nordic Backup og deres leverandører, partnere og tilhørende datterselskaber, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, ikke overstige det beløb, som du betalte til Nordic Backup for Softwaren eller Tjenesterne. Hvis Software og Tjenesterne tilbydes uden betaling, har Nordic Backup og deres leverandører ingen forpligtelse over for dig overhovedet.

Den føromtalte ansvarsbegrænsning er gældende uanset, om skaderne opstår fra brugen eller misbrugen af og tilliden til Softwaren eller Tjenesten, fra den manglende evne til at bruge Softwaren eller Tjenesten, eller fra afbrydelsen, annulleringen eller opsigelse af Softwaren eller Tjenesten (inklusive skader, som skyldes tredjeparter). Denne begrænsning er gældende også selvom en begrænset afhjælpning ikke opfylder sit væsentlige formål og i det videst mulige omfang, som lovgivning tillader det.

Nogle lovgivninger tillader ikke undtagelser eller ansvarsbegrænsning for utilsigtede, medfølgende eller direkte skader, så de ovenstående begrænsninger og undtagelser gælder muligvis ikke for dig.

Softwaren og Tjenesten er ikke beregnet til brug i forbindelse med eventuel anvendelse hvad angår kernefysik, luftfart, kollektiv transport eller medicinske formål, eller ethvert andet i sig selv farligt formål, der kunne være årsag til død, personskade, katastrofe eller masseødelæggelse, og licenshaveren accepterer, at licensgiveren ikke er ansvarlig på nogen måde som følge af en lignende brug af softwaren.

Nordic Backup Personal / Home produktbegrænsninger

For at reducere lagerplads og kun tage backup af brugerdata, så vil de følgende filtyper og mapper, inklusiv indhold, blive ekskluderet i Nordic Backup Personal / Home backuppen.

Ekskluderede mapper, uanset placering
$AVG
$PatchCache$
$Recycle.Bin
.obm
.sync
.temp
cache
Chrome
combofix
Config.Msi
Content.IE5
CryptnetUrlCache
Exchsvr
Firefox
FLVService
History.IE5
i386
Internet Explorer
McAfee
Microsoft
Microsoft Exchange
Microsoft Office 15
Microsoft Platform SDK
MobileSync
msocache
NativeImages
Nordic Backup
Nova Development
NVIDIA
Packages
perflogs
Photoshop Elements
Pop CapGames
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
QBBackupTemp
Qoobox
Recorded TV
recycler
Roxio
Sample Music
SoftwareDistribution
SQL Server
Symantec
System Volume Information
System32
SysWOW64
Temp
Temporary Internet Files
Trend Micro
UnistoreDB
webcache
Windows.old
WindowsApps
WinSxS
X-Plane

 

Ekskluderede filtyper, uanset placering (filtyper markeret med fed er ikke ekskluderet i Nordic Backup Personal / Home Preferred)
.7z
.abf
.afm
.ani
.ann
.avi
.bak
.bdf
.bik
.bkf
.bmk
.bsc
.c
.cab
.cf1
.cfg
.chm
.chq
.chw
.cnt
.com
.cpl
.cur
.data
.db
.dds
.dev
.dfont
.dll
.dmg
.dmp
.drv
.dvd
.edb
.eot
.evt
.exe
.ez3
.ffa
.ffl
.ffo
.ffx
.fnt
.fon
.ftg
.fts
.fxp
.gid
.grp
.hlp
.hxi
.hxq
.hxr
.hxs
.ico
.idb
.ilk
.img
.inf
.ini
.ins
.ipf
.iso
.isp
.its
.jar
.jse
.kbd
.kext
.key
.lck
.ldf
.lex
.lib
.lock
.log
.LOG1
.LOG2
.LOG3
.LOG4
.LOG5
.lwfn
.m2v
.m4v
.mdf
.mkv
.mov
.mp4
.mpg
.msc
.msi
.msm
.msp
.mst
.msu
.mzz
.ncb
.nsf
.nt
.obj
.obs
.ocx
.otf
.p3m
.pak
.pat
.pch
.pdb
.pf
.pfa
.plist
.pnf
.pol
.ppkg
.pref
.prf
.prg
.prn
.pwl
.rar
.reg
.rll
.rox
.sbr
.scf
.scmap
.scr
.sdb
.shb
.spf
.spi
.sql
.sqlite
.suit
.swf
.swp
.sys
.tar.gz
.tgz
.theme
.tib
.tmp
.ts
.ttc
.ttf
.upk
.v2i
.vga
.vgd
.vhd
.vhdx
.vmc
.vmdk
.vmem
.vmsd
.vmsn
.vmx
.vob
.vxd
.wim
.win
.wmv
.wtv
.zip

Diverse bestemmelser

Du erkender og accepterer, at Softwaren, der omtales i denne Aftale, eventuelt reguleres i forbindelse med eksportformål. Du accepterer at overholde alle Danske love og bestemmelser i forbindelse med eksport. Du påtager dig eneansvar for enhver nødvendig eksportgodkendelse og/eller licenser, samt alle tilknyttede omkostninger, og krænkelse af enhver Dansk lov eller bestemmelse i forbindelse med eksport. Hvis du befinder dig i et land, der er underlagt embargo fra Danmark, er du ikke berettiget til at bruge Softwaren eller Tjenesten.

Denne aftale reguleres og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Danmark uden hensyn til konflikter hvad angår love og bestemmelser, der ville kræve håndhævelse af love fra enhver anden jurisdiktion. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb er ikke gældende for denne Aftale.

Nordic Backups manglende evne til at udøve eller påtvinge enhver rettighed eller bestemmelse i denne aftale, udgør ikke en frafald af den pågældende rettighed eller bestemmelse. Hvis af en domstol i en kompetent jurisdiktion af en hvilken som helst grund bestemmer, at en bestemmelse eller del af denne Aftale er umulig at håndhæve, vil den resterende del af denne Aftale stadig være fuldt ud gældende.

Denne Aftale, der også omfatter Nordic Backups Privatlivspolitik og GDPR Databehandler aftale, udgør den samlede aftale mellem parterne med hensyn til genstanden heri og erstatter alle forudgående eller samtidige forståelser eller aftaler, skriftlige eller verbale, uanset emnet. Ethvert frafald af nogen bestemmelse i denne Aftale vil kun være gældende, hvis den foretages skriftligt og er underskrevet af Nordic Backup.

Alle tvister i forbindelse med denne Aftale er underlagt den eksklusive jurisdiktion af de Danske domstole, og parterne accepterer og underkaster sig den personlige og enerådige jurisdiktion og værneting af de pågældende domstole, med undtagelse af, at intet forbyder Nordic Backup i at anlægge søgsmål ved enhver domstol med kompetent jurisdiktion for at opnå udstedelse af forbud eller beskytte eller håndhæve deres immaterielle rettigheder.

Du må ikke tildele eller overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale til tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nordic Backup. Nordic Backup kan uhindret tildele denne Aftale. Ethvert forsøg på at tildele eller overføre, som krænker føromtalte, bliver anset som ugyldig fra starten.

Marts 2019 – DK Danish Customer Agreement v1.6